Typický webdesignér-všeuměl k výkonu svého povolání či koníčka (je-li jen amatérským tvůrcem) na straně jedné potřebuje technické schopnosti pro ovládání počítače a nejrůznějších softwarových pomůcek, v míře větší než malé musí být také schopen koncepčně a logicky uvažovat a mít smysl pro detail a organizaci. Na straně druhé pak, má-li jeho práce nejen dobře fungovat po technické stránce, ale i k něčemu vypadat, musí mít i jisté „umělecké střevo“: vysokou představivost, cit pro barvy a symboly, prostorové vnímání souvislostí, zaměření na celek. „Technickou“ orientaci má na starosti levá hemisféra našeho mozku, tu „uměleckou“ pravá.

Otestujte si, která hemisféra je dominantnější ve Vašem případě. Otáčí-li se Vám postava ve směru hodinových ručiček, patříte prý spíše do méně početné skupiny těch umělecky zaměřených, otáčí-li se v protisměru, jste ve většinovém táboře technicky a logicky orientovaných lidí. (A soustředíte-li se chvilku, dokážete se přepínat mezi oběma směry otáčení).

brain_orientation