Pěkné video, popisující vznik Sítě sítí, je zajímavé nejen svým obsahem, ale současně i způsobem provedení.

K jeho vytvoření totiž byly použity výhradně ikony z projektu PICOL (Pictorial Communication Language), který vytváří knihovnu jednoduchých a srozumitelných symbolů pro elektronickou komunikaci.
PICOL
Symboly jsou určeny k volnému použití a jejich aktuální sadu si můžete stáhnout ve formátu PNG nebo SVG.